Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pri pregledu skladnosti z ADR zakonodajo opažam, da podjetja, ki so prejemniki nevarnega blaga, niso pozorna na embalažo, v katero je pakirano nevarno blago.

V skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga je prevzem nevarnega blaga v embalaži, ki ni ustrezna, prekršek, ki se lahko kaznuje z globo do 4.000 EUR. Če vas zanima, katerim potencialnim kaznim ste izpostavljeni kot prejemniki nevarnega blaga, potem je ta prispevek pravšnji za vas.

Za nevarno blago se lahko uporablja le embalaža, ki:

 • po kakovosti in izvedbi ustreza količini in lastnostim nevarnega blaga, za katero se uporablja (nevarno blago ne sme poškodovati embalaže oz. z njo reagirati),
 • je v njej dopusten prevoz nevarnega blaga (v skladu z navodili za pakiranje po ADR),
 • je preizkušena in odobrena v skladu z ADR (ima ustrezno ADR kodo embalaže),
 • ima v skladu z ADR napise in oznake ali nalepke za označitev nevarnosti in druge podatke o nevarnem blagu ter embalaži (ima nameščeno UN številko in ADR nalepke).

Prikaz najpogostejših ADR oznak na embalaži:

Naj opozorim še na rok trajanja plastične embalaže kot so plastični sodi in ročke ter IBC zabojniki.

Plastični sodi in ročke se lahko za prevoz nevarnega blaga uporabljajo 5 let od datuma proizvodnje. Le-ta je določen v kodi embalaže. Po petih letih od datuma proizvodnje (upoštevati je potrebno mesec in leto) se plastična embalaža ne sme več uporabljati za transport nevarnega blaga.

Primer oznak na ročki, ki je bila izdelana v letu 2018:

Mesec izdelave je običajno določen z “urico”. Primer oznake na plastični embalaži, ki je bila izdelana novembra leta 2010:

Tudi IBC zabojniki imajo rok trajanja, ki pa se lahko podaljša. Vsak IBC mora biti pregledan po zahtevah pristojnega organa pred prvo uporabo in po vsaki predelavi, nato pa najmanj vsakih 5 let. 

Pregledati je potrebno:

 • ustreznost vrste izdelave, vključno z oznakami,
 • notranjost in zunanjost,
 • ustreznost delovanja opreme. 

Najmanj na vsaki 2,5 leti je potrebno pregledati:

 • zunanjost,
 • ustreznost delovanja opreme. 

Na vsakem IBC, ki se polnijo ali praznijo pod tlakom, je potrebno opraviti preizkus tesnosti. 

Primeri oznak na IBC-jih:

 

Iz zgornje slike je razviden datum rednega pregleda, to je 19.5.2021. Glede na prej navedeno to pomeni, da se ta IBC lahko uporablja za prevoz nevarnega blaga, ker še ni preteklo 2,5 leti do vmesnega pregleda. 

Poglejmo nazadnje še primer neustrezne oznake: 

Ta IBC se ne sme uporabljati za prevoz nevarnega blaga, ker je datum rednega pregleda  izbrisan oziroma ni razviden. Datum proizvodnje IBC-ja pa je 21.1.2015. 

To je samo nekaj “malenkosti”, na katere morate biti pozorni kot prejemniki nevarnega blaga. Ravno te malenkosti pa vas lahko drago stanejo. 

Če rabite pri urejanju in obvladovanju ADR zakonodaje pomoč, mi enostavno pišite na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
ADR | 05. Sep 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.