Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Prejšnji teden sem prejela zanimivo vprašanje, ki bi ga želela deliti z vami:

»Kljub že številnimi prehojenimi kilometri na področju priprave etiket v nadaljevanju postavljam nekaj vprašanj v povezavi z etiketo izdelka, ki je namenjena izključno profesionalnemu uporabniku.

Spodaj navajam elemente, ki so sestavni del naših etiket iz različnih razlogov (zakonodajne zahteve, čim boljše obveščanje  potrošnika o izdelku, …):

 • Ime izdelka
 • Volumen/teža
 • Kratek opis izdelka oz. kratek namen uporabe
 • Namen uporabe
 • Navodilo za uporabo in doziranje
 • Sestavine po Uredbi o detergentih
 • Rok uporabe
 • Skladiščenje
 • CLP piktogrami in opozorilna beseda
 • H in P stavki
 • Znaki za ravnanje z okoljem
 • Proizvajalec.«

Prosimo vas za označitev (ali pa navedbo) NUJNO potrebnih elementov etikete izdelka, ki je namenjen izključno profesionalnem uporabniku.«

Moj odgovor se je glasil:

Detergent sodi med kemikalije. Elementi etikete za kemIkalije so določeni v 17. členu Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP):

Snov ali zmes, razvrščena kot nevarna in vsebovana v embalaži, je opremljena z etiketo, ki vključuje:

(a) ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja(-ev);

(b) nominalno količino snovi ali zmesi v pakirancu, ki je na voljo

za splošno uporabo, razen če je ta količina navedena drugje na pakirancu;

(c) identifikatorje izdelka, določene v členu 18;

(d) po potrebi piktograme za nevarnost v skladu s členom 19;

(e) po potrebi opozorilni besedi v skladu s členom 20;

(f) po potrebi stavke o nevarnosti v skladu s členom 21;

(g) po potrebi ustrezne previdnostne stavke v skladu s členom 22;

(h) po potrebi razdelek za dodatne informacije v skladu s členom 25.

Potrebno je upoštevati tudi Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov, v katerem je v 7. členu navedeno, da morajo imeti vsi predpakirani izdelki, ki so izdelani v skladu s tem pravilnikom, na embalaži odtisnjene neizbrisne, lahko čitljive ter dobro vidne naslednje oznake:

 1. S številom izraženo nazivno količino vsebine, ki mu sledi simbol ali ime merske enote.
 2. Ime ali razpoznavni znak, ki pri izvajanju meroslovnega nadzora omogoča prepoznavanje tistega, ki je pakiral oziroma je za to odgovoren, ali uvoznika.
 3. Znak EGS “e” iz 12. člena tega pravilnika.

Uredbi o detergentih št. 648/2004 so definirana predvsem pravila za označevanje detergentov, ki so namenjena splošni uporabi (npr. navajanje sestavin, spletne strani,…). Pri detergentih, ki so namenjeni za uporabo v industriji in ustanovah in niso dostopni splošnim uporabnikom, zahtev iz pravilnika ni treba izpolniti, če so predloženi enakovredni podatki s pomočjo listine s tehničnimi podatki, varnostnega lista ali na podoben ustrezen način.

Tudi v Zakonu o varstvu potrošnikov so definirana pravila za vsebino etiket - a zopet za proizvode, ki so namenjeni splošni uporabi (npr. navajanje namena uporabe, roka uporabe).

Zato lahko zaključim sledeče.

Za detergente za profesionalno uporabo so obvezni elementi etikete:

 1. Trgovsko ime
 2. Nominalna količina z mersko enoto (znak EGS "e" samo v primeru, če ste skladni s Pravilnikom o količini predpakiranih izdelkov)
 3. Obvezni elemente etikete po Uredbi CLP (npr. identifikatorji (nevarne snovi, ki prispevajo k razvrstitvi zmesi), piktogrami, opozorilna beseda, H stavki, P stavki, EUH stavki, dodatni stavki, npr. "Samo za poklicne uporabnike").
 4. Ime, naslov in tel. številka dobavitelja.

Naj opozorim, da to velja za detergente, ki nimajo biocidne funkcije (npr. razkužila). V teh primerih je potrebno upoštevati tudi posebnosti, ki so določene v biocidni zakonodaji.

Če imate tudi vi vprašanje glede označevanja specifičnih kemikalij, mi pišite na simona.miklavcic@bens.consulting.eu. In z veseljem vam bom pomagala sestaviti vsebino etikete za vaš konkretni proizvod.

Kako lahko enostavno pripravimo etikete v spletni aplikaciji Chemius:

»How to edit labels

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Ostalo | 08. Aug 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.