Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij so v Sloveniji določene v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. 

Ta pravilnik med drugim predpisuje, da je potrebno vsem kemikalijam ali proizvodom, ki se nahajajo v skladišču, določiti razred skladiščenja. Razred skladiščenja se določi na  podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje. 

Poznamo 13 različnih razredov skladiščenja: 

Kaj vse moramo upoštevati za pravilno razvrstitev kemikalij v skladiščen razrede? 

 1. Razvrstitev kemikalije v skladu z Uredbo EU št. 1272/2008 (CLP) 
 2. Sestavo 
 3. Fizikalno-kemijske lastnosti (npr. agregatno stanje, topnost v vodi, plamenišče)
 4. Požarne lastnosti 

Pred časom smo na našem blogu že objavili algoritem za določevanje skladiščnih razredov: 

https://www.bens-consulting.com/blog/052/algoritem-za-uvrstitev-kemikalij-v-razrede-skladiscenja 

Predlagam, da skupaj naredimo en primer razvrščanja kemikalije iz vsakdanjega življenja v razred skladiščenja. 

Vsi poznamo in uporabljamo razkužila. Razkužilo za roke običajno vsebuje etanol. Iz etikete in varnostnega lista razkužila je razvidno, da je izdelek razvrščen kot vnetljiv. Na etiketi in v varnostnem listu je namreč naveden stavek o nevarnosti H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. To pomeni, da ima razkužilo plamenišče nižje od 60 °C. Plamenišče vnetljive tekočine je najnižja temperatura, pri kateri je nad tekočino ravno dovolj hlapov, da se zmes hlapov in zraka v stiku z odprtim plamenom vname. 

Naša izhodišča so torej: 

 1. Razvrstitev v skladu z Uredbo EU št. 1272/2008 (CLP): H225
 2. Sestava: raztopina etanola
 3. Fizikalno kemijske lastnosti: tekočina, topna v vodi, plamenišče 22 °C
 4. Požarne lastnosti: pri gorenju nastajajo zdravju škodljive spojine 

Na osnovi zgornjih podatkov in s pomočjo algoritma lahko zaključimo, da se naše razkužilo uvrsti v razred skladiščenja 3 (vnetljive tekočine). 

Ta primer je bil dokaj enostaven. Če boste naleteli na bolj zahtevno nalogo, me kar kontaktirajte na simona.miklavcic@bens-consulting.eu. 

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Ostalo | 28. Jul 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.