Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

S 1. 7. 2022 pričneta na podlagi DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2022/643 veljati novi Prilogi I in Prilogi V Uredbe (EU) št. 649/2012.

UREDBA (EU) št. 649/2012 ali “Uredba PIC” na kratko se uporablja za posamezne kemikalije ali skupine kemikalij, ki so vključene v Prilogo I k uredbi PIC. Prav tako se uporablja za zmesi, ki vsebujejo takšne kemikalije v koncentraciji, ki sproži obveznosti glede označevanja v skladu z uredbo CLP.

Sama Uredba PIC o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij predpisuje pravila za izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju - PIC – (t. i. “Prior Informed Consent”). Od tod tudi kratica.
Poglejmo sedaj podrobneje katere kemikalije vključuje ta uredba:

 1. nekatere nevarne kemikalije, za katere velja postopek soglasja po predhodnem obveščanju iz Konvencije
 2. nekatere nevarne kemikalije, ki so v Uniji ali državi članici prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena;
 3. kemikalije, kadar se izvažajo, v zvezi z njihovim razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem.

Celoten novi seznam si lahko ogledate v konsolidirani različici Uredbe (EU) št. 649/2012.

(Seznam novih kemikalij na seznamu je predvčerajšnjim objavil Urad Republike Slovenije za kemikalije v tej novici).

Kaj torej vse to pomeni za vas? Če ste vsaj malo podobni meni, potem se sprašujete, kdo mora obveščati.

Obveščanje o izvozu je obvezno za vsakega izvoznika s sedežem v EU, ki namerava določeno

kemikalijo izvoziti iz EU v tretjo državo na podlagi obvestila o izvozu (ne glede na to, ali je ta

država pogodbenica Konvencije ali ne). Ta obveznost velja ne glede na končno uporabo kemikalije v namembni državi.

Drugo ključno vprašanje je, kako lahko preverite, ali se Uredba nanaša na vaše poslovanje?

Postopek, ki ga priporočam, je sledeč.

Pred izvozom najprej preverite, ali imate kakšno kemikalijo ali kemikalijo v izdelku, ki je navedena v “Uredbi PIC”.

Če kemikalije ni na seznamu, potem ste lahko mirni. Uredba PIC za vas pri izvozu dotične kemikalije oziroma izdelka ne velja. Vseeno pa morate biti pri tem preverjanju pozorni, saj iz izkušenj vemo, da nekateri vnosi niso izčrpni; npr. vnos za svinec in njegove spojine ne vsebuje vseh možnih CAS številk svinčevih spojin.

Če pa vašo kemikalijo najdete na seznamu
, je nadaljni torej postopek odvisen, v kateri prilogi oziroma delu priloge se ta kemikalija nahaja. Tukaj sta možna dva scenarija – prvi je, da se kemikalija nahaja v Prilogi I. Druga možnost pa je, da je v Prilogi V. Poglejmo najprej kaj se zgodi pri prvem scenariju.

Če jo najdete v Prilogi I velja za kemikalijo posebna skupina določb glede na umestitev v delu Priloge I. Le-ta določa tudi različne skupine ali podskupine uporabe za vsak vnos. Poglejmo podrobnosti:

 1. za vse kemikalije iz Priloge I velja obveščanje o izvozu,
 2. za nekatere kemikalije (del 2 Priloge I) pa je poleg tega potrebno še pridobiti izrecno soglasje namembne države.
 3. del 3 priloge I: seznam kemikalij, za katere velja postopek PIC (Za vnose v delu 3 velja zahteva za obvestilo o izvozu in dodatno zahteva za izrecno soglasje, razen kadar je v okrožnici PIC objavljen uvozni odgovor in so izpolnjeni določeni pogoji).

  Druga možnost pa je da najdete vašo kemikalijo na Prilogi V. Le-ta na drugi strani
  prepoveduje izvoz za manjšo skupino najbolj nevarnih kemikalij in izdelkov (predvsem obstojna organska onesnaževala – t.i. POPs).
  Izjema je izvoz za raziskovalni in analizni namen pod 10 kg na leto.
  Tu je mogoč poenostavljen postopek.

Po ugotovitvi obveznosti je zadnji korak obveščanje o teh kemikalijah, ki poteka preko Evropske agencije za kemikalije – preko zbirke ePIC.

Če imate čas in energijo se lahko tudi sami poglobite v to tematiko. Vse o čemer sem pisal, imate na voljo v smernicah Evropske agencije za kemikalije.

Upam, da vam bo prispevek v pomoč pri vašem poslovanju.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Ostalo | 01. Jul 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.