Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Nova pravila za uvoz prekurzorjev v Bosno in Hercegovino 

Če uvažate kemikalije, ki se uvrščajo med prekurzorje, ste se do zdaj zagotovo že seznanili s posebnim režimom uvoza teh kemikalij.

Ker gre za zelo zahteven postopek, vas bo razveselilo dejstvo, da je postopek sedaj poenostavljen. V skladu z novim tolmačenjem predpisov pristojnih organov se je število kemikalij, za katere se uporablja postopek uvoza prekurzorjev, zmanjšalo.

Preden nadaljujem, si še enkrat poglejmo, kaj pravzaprav so prekurzorji in kako so zakonsko urejeni v Bosni in Hercegovini.

Po Zakonu o preprečevanju in zatiranju zlorabe prepovedanih drog ali psihotropnih snovi (Uradni list BiH „Službeni glasnik BiH“, številka 8/06):

prekurzor je vsaka naravna ali umetna SNOV, ki se lahko uporabi v proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi in ki je uvrščena na seznam prekurzorjev v skladu z mednarodnimi konvencijami o nadzoru prepovedanih drog ali psihotropnih snovi ali na podlagi odločbe pristojnega organa v Bosni in Hercegovini“.

Seznam nadzorovanih prekurzorjev je določen v Tabeli IV Seznami prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, psihotropnih snovi, rastlin, iz katerih se lahko pridobi prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, in prekurzorjev (Uradni list BiH „Službeni glasnik BiH“, št. 8/06 i 103/08).

Nekateri prekurzorji, ki se pogosto uporabljajo v industriji, so aceton, toluen, klorovodikova in žveplova kislina, pogoste sestavine pa so tudi kemične mešanice, ki se uporabljajo kot barve, laki, lepila, čistila, tonerji in podobno.

Po dosedanji praksi je bilo za uvoz prekurzorjev, ki se uporabljajo v industrijske namene (nemedicinska uporaba) v obliki SNOVI ali ZMESI, potrebno pridobiti dovoljenja Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine, in sicer:

  • dovoljenje, s katerim družbi odobri opravljanje dejavnosti s prekurzorji, in
  • dovoljenje za uvoz posameznih prekurzorjev.

Dovoljenja veljajo šest mesecev, nato pa je postopek potrebno ponoviti. Glede na obsežno zahtevano dokumentacijo je to predstavljalo velik izziv za uvoznike prekurzorjev.

Po novem tolmačenju Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine ter Uprave za posredno obdavčitev Bosne in Hercegovine, kot pristojnih institucij za uporabo navedenih predpisov,  se za prekurzor šteje samo SNOV ne pa tudi preparat, oziroma zmes, ki vsebuje prekurzor. Ta razlaga temelji na zgornji definiciji prekurzorjev.

Ker v Seznamu prekurzorjev ni definirano, da slednji vključuje tudi pripravke, torej zmesi, ki vsebujejo prekurzorje, se bodo dovoljenja za uvoz prekurzorjev v prihodnje izdajala samo za prekurzorje, ki se uvažajo v obliki SNOVI.

Dovoljenja za zmesi, oziroma končne izdelke, ki vsebujejo prekurzorje (barve, laki, tonerji ipd.), ne bodo izdana, ker se šteje, da za to ni pravne podlage. Takšni izdelki se ne štejejo za prekurzorje in jih ni možno uvrstiti pod tarifne oznake, ki so navedene na seznamu prekurzorjev, in so izvzeti iz obveznosti pridobitve dovoljenj.

V praksi to pomeni, da je še vedno potrebno posebno dovoljenje za uvoz za npr. metil etil keton, ki se uvaža kot čista snov, ne pa za tiskarsko črnilo, ki to snov vsebuje v določenem odstotku.

Nov postopek je že v veljavi in v skladu z dopisom, ki ga je 28. aprila Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine poslalo osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s prekurzorji.

Vendar ne pozabite, da je ne glede na to, ali se kemikalija šteje za prekurzor ali ne, ali zanjo velja poseben uvozni režim ali ne, treba upoštevati predpise, ki opredeljujejo druge pogoje za dajanje kemikalij v promet (npr. registracija kemikalij v inventar kemikalij).

Če niste prepričani, če so kemikalije, ki jih uvažate na posebnem uvoznem režimu, ali pa potrebujete pomoč pri pridobitvi dovoljenj za prekurzorje, se obrnite name na nina.pajovic@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Biocidi | 20. May 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.