Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Če imate tudi vi proizvode, ki zapadejo pod označevanje in zahtevajo dodatno izobraževanje za delo z diizocianati, potem je 24. februar datum, ki ga morate imeti pred očmi. 

Do tega dne – to je čez 23 dni - boste morali imeti na etiketah takšnih izdelkov naveden tudi točno določen stavek o zahtevi po usposabljanju. 

Glasi se tako: »Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.« 

Vir te navedbe je UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1149 (o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov). 

Le-ta govori o omejitvi uporabe diizocianatov. Med drugim predpisuje tudi, da se diizocionati ne uporabljajo kot samostojna snov, kot sestavina drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo po 24. avgustu 2023, razen če: 

 • je koncentracija diizocianatov posamezno in v kombinaciji manjša od 0,1 mas. % ali

 • delodajalec ali samozaposleni zagotovi, da so industrijski ali poklicni uporabniki pred uporabo snovi ali zmesi uspešno opravili usposabljanje o varni uporabi diizocianatov. 

Prav tako se diizocionati ne dajejo v promet kot samostojna snov, kot sestavina drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo po 24. februarju 2022, razen če: 

 • je koncentracija diizocianatov posamezno in v kombinaciji manjša od 0,1 mas. % ali 
 • dobavitelj zagotovi, da ima prejemnik snovi ali zmesi informacije o zahtevah iz točke (b) odstavka 1 in da se na embalaži vidno ločeno od ostalih informacij na nalepki navede: „Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.“ 

Kot je razvidno iz zgornjega odstavka, je stavek, ki se mora dajati na etikete po 24. 2. 2022 točno predpisan v omenjeni uredbi. 

Preden se poslovim pa v enem stavku še o tem, kaj so diizocianati in kje se uporabljajo. 

Diizocianati so kemične snovi, ki se dobavljajo kot tekočine, trdne snovi ali raztopine. V kombinaciji s polioli (npr. poliestri in polietri, ki nosijo proste hidroksilne skupine) ali drugimi sestavinami z aktivnimi vodikovimi atomi se uporabljajo za proizvodnjo celičnih in neceličnih poliuretanskih polimerov, premazov, lepil, tesnil, elastomerov in lakov. 

Diizocianati se uporabljajo zlasti pri proizvodnji poliuretanskih pen, tesnilnih masah in premazih. Poliuretani se uporabljajo v številnih industrijskih panogah, kot so gradbeništvo, izolacije, avtomobilska industrija, pohištvena industrija, gospodinjski aparati, tekstilna in obutvena industrija. 

Če morda potrebujete pomoč pri obvladovanju izzivov kemijske zakonodaje, sem oddaljen samo en klic ali e-mail. To, da me kontaktirate, vas ne stane nič, lahko pa vam prihrani ogromno časa in denarja.  

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
REACH | 01. Feb 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.