Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo/vnašajo določene kemikalije na ozemlje Hrvaške, morajo voditi evidence o kemikalijah. Obveznost vodenja evidence se nanaša na:

  • kemikalije iz 2. točke 3. člena Zakona o kemikalijah,
  • kemikalije, za katere je treba izdelati varnostno-tehnični list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH),
  • biocidne izdelke.

Zbirni letni podatki iz evidence se dostavijo Službi za toksikologijo Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo. Podatki se dostavljajo na obrazcih, ki se nahajajo v pravilniku o evidencah. Rok za oddajo evidence za leto 2021 je 31. januar 2022.

Dne 8. januarja 2022 je začel veljati nov pravilnik - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 147/2021). Dokument je na voljo na hrvaškem jeziku.

Največja novost je sprememba prilog, ki vsebujejo obrazce za evidence. Pravilniku so dodane evidence o biocidnih izdelkih in aktivnih snoveh. To pomeni, da bodo proizvajalci oziroma uvozniki ali vnašatelji biocidnih izdelkov na hrvaški trg morali voditi evidence o biocidih.

Evidenc ni treba voditi samo zato, ker tako določa zakon. Podatki iz evidenc Službi za toksikologijo omogočajo dve pomembni stvari: Vpogled v kemikalije, ki jih je mogoče najti na ozemlju Hrvaške. In boljše odzivanje v primeru izrednih dogodkov, kot so nesreče s kemikalijami ali primeri zastrupitve.

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, povezanih z evidencami, smo vam na voljo. Pišite mi na jelena@kemikalije.hr.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Biocidi Ostalo | 31. Jan 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.