Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Katera podjetja potrebujejo varnostnega svetovalca za prevoz, je navedeno v 28. členu Zakona o prevozu nevarnega blaga:

"Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega:

 • prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici
 • ali pa s temi prevozi povezano pakiranje,
 • nakladanje,
 • polnjenje ali
 • razkladanje,

morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga." 

Naj spomnim. Nevarno blago je tisto, ki ima določeno UN številko. Pri kemikalijah je UN številka navedena v oddelku 14 v varnostnem listu. 

Podatke o svetovalcu morajo sporočiti ministrstvu, pristojnemu za promet, najkasneje 15 dni po imenovanju. V enakem roku morajo navedenemu ministrstvu sporočiti tudi morebitne spremembe. 

Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, katerih dejavnost obsega prevoz manjših količin nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih ali izvzetih količinah (prevoz po ADR izjemah) po cesti ali železnici, ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje ali razkladanje, ni treba imenovati svetovalca.

Morajo pa biti usposobljeni, da prepoznajo nevarno blago ter pravilno uporabljajo ADR izjeme. 

Ta dejstva bom predstavila na konkretnem primeru.

Slovensko podjetje je prevzemalo samo manjše količine nevarnega blaga (do 1000 kg) ter nevarno blago v majhnih embalažnih enotah (embalaže do 5L). Enkrat pa so prevzeli proizvode v 20 L embalaži v količini 6 ton.

Imeli so res smolo, da je ravno te proizvode opazila inšpektorica, ki je pregledovala skladnost z zakonodajo, ki sploh ni bila v povezavi s prevozi. Ker je ugotovila neskladje (neustrezno embalažo), jih je “zatožila” inšpektorju za infrastrukturo. In v slabem tednu so v podjetju že imeli ADR kontrolo.

Pristojni organ namreč lahko opraviti nadzor pri pošiljatelju, prevozniku ali prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo kakršno koli dejavnost v zvezi s prevozom nevarnega blaga.

Inšpekcijski nadzor se je začel z naslednjimi stavki, ki niso bili vzpodbudni:

 • prevzeli ste nevarno blago in nimate varnostnega svetovalca – kazen do 4.000 EUR,
 • nevarno blago ni ustrezno označeno, embalaža ni ustrezna – kazen do 4.000 EUR,
 • skladiščniki, ki so razložili nevarno blago, niso usposobljeni po ADR – kazen do 4.000 EUR,
 • za odgovorno osebo (direktorja) je predpisana kazen od 200 EUR do 800 EUR.

Na srečo smo dan pred prihodom inšpektorja uredili, kar je bilo možno urediti v tako kratkem času:

 • izvedli smo ADR usposabljanje,
 • poiskali vse možne izjeme in olajšave in
 • uredili prevozne listine.

Inšpektor je ugotovil, da je podjetje zadevo vzelo zares in že precej stvari uredilo. Na koncu je podjetje dobilo kazen za manjšo kršitev, ker so prevzeli nevarno blago in niso imeli imenovanega varnostnega svetovalca. In to velja za prevzeme za 2 leti nazaj. 

Končna kazen je bila 1000 EUR za podjetje in 200 EUR za direktorja (za plačilo v 8 dneh to pomeni “polovičko” - 600 EUR). 

Podobna zgodba bi lahko doletela tudi vas, če ste prevzeli oz. prevzemate nevarno blago, ki k vam ni prepeljano kot ADR izjema. Primer: če ste prevzeli več kot 1000 l (ali kg) nevarnega blaga, ki je pakirano v več kot 5 L embalažo.

Naj zaključim po domače: če na vase dvorišče pripelje ali odpelje vozilo z odprtimi oranžnimi tablami, potrebujete ADR svetovalca. In ta je od vas oddaljen le en telefonski klic.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
ADR | 28. Jan 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.