Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pogosto dobimo vprašanje s strani naših strank, kako dolgo je potrebno hraniti informacije o kemikalijah. Naokoli kroži pogosto slišan odgovor 10 let. Je to mit ali ta informacija drži?

Da najdemo točen odgovor, si poglejmo Uredbo (ES) št. 1907/2006 (“Uredba REACH”), člen 36., ki pravi:

“Obvezno shranjevanje informacij

  1. Vsak proizvajalec, uvoznik, nadaljnji uporabnik in distributer zbira vse informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog iz te uredbe, ter jih hrani najmanj deset let po tem, ko je zadnjič proizvedel, uvozil, dobavil ali uporabil snov kot tako ali v zmesi. Ta proizvajalec, uvoznik, nadaljnji uporabnik ali distributer brez vpliva na naslova II in VI te informacije na zahtevo takoj predloži ali jih da na razpolago pristojnemu organu države članice, v kateri ima svoj sedež, ali Agenciji.”

Torej tista podrobnost, na katero moramo biti pozorni – dokumentacijo je torej potrebno hraniti najmanj 10 let po zadnji dobavi ali uporabi kemikalije.

Na zahtevo organa je potrebno tovrstno informacijo takoj predložiti organu države članice (v Sloveniji inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 1907/2006/ES opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije) ali Evropski agenciji za kemikalije.

Kaj se zgodi, če ne hranimo dokumentacije?

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) je glede tega popolnoma jasna. 8. Člen pravi:

(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:

33. je proizvajalec, uvoznik, nadaljnji uporabnik ali distributer in uradu ali agenciji na njuno zahtevo ne predloži ali ne da na razpolago informacij, ki jih mora zbirati in hraniti najmanj 10 let, potem ko je zadnjič proizvedel, uvozil, dobavil ali uporabil snov kot tako ali v pripravku (prvi odstavek 36. člena Uredbe 1907/2006/ES);

(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Kemijska zakonodaja se nenehno spreminja in nadgrajuje. Kljub temu pa ne smemo pozabiti na že obstoječe temeljne pogoje, ki so precej jasni. Če potrebujete pomoč pri vaših izzivih v zvezi s kemijsko zakonodajo, vam lahko pomagamo. Pišite nam na info@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi REACH Ostalo | 09. Dec 2021

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.