Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

V prvem pispevku – povezava tukaj – smo si pogledali obveznosti oseb, ki sodelujejo v prometu s kemikalijami v Bosni in Hercegovini.

Danes pa še o enem pomembnem področju, ki ga morate poznati, če ne želite obtičati na čereh kemijske zakonodaje. Pogledali si bomo...

kakšne pa so zahteve za specifične kemikalije?

V Republiki Srbski morajo biti kemikalije, ki se proizvajajo ali uvažajo nad predpisano spodnjo mejo, pred prvim uvozom vpisane v Inventar kemikalij, ki ga vodi pristojni organ.

V ta namen je treba dostaviti predpisano dokumentacijo, vključno z varnostnim listom in etiketo z ustrezno oznako nevarnosti. Pri tem je potrebno:

 • za detergente zagotoviti tudi sezname podatkov o sestavi, in
 • za barve in lake poznati vsebino VOC za posamezne kategorije.

Kaj pa biocidi? Biocide je treba registrirati, za kar je poleg varnostnega lista in ustrezne etikete treba dostaviti tudi dodatna dokazila, vključno s testi učinkovitosti.

Vpis v Inventar kemikalij, registracija biocidov ter priprava tehničnih listov pa niso edino, na kar morate biti pozorni. Sledi še nekaj predpisov, na katere morate biti še posebej pozorni:

 • Sprejet je seznam prepovedanih in omejenih kemikalij (usklajen z aneksom XVII uredbe REACH).
 • Sprejeta sta seznam SVHC kemikalij (usklajen z aneksom XIV uredbe REACH) ter seznam kandidatnih snovi.
 • Predpisani so pogoji biorazgradljivosti za površinsko aktivne snovi.
 • Predpisane so omejitve VOC za barve in lake (usklajene z aneksom II Direktive o barvah).
 • Predpisane so dovoljene aktivne snovi za biocidne izdelke (usklajene z uredbo o biocidih in implementacijskih aktih).

(Opomba: usklajevanje z navedenimi EU-predpisi se izvaja s sprejetjem lokalnih predpisov, kar lahko privede do razlik v seznamih, ki veljajo lokalno, glede na tiste, ki veljajo v EU).

Ko so izpolnjene zgoraj navedene zahteve, je promet prost z rednim letnim poročanjem o prometu (razen če niso predpisane dodatne obveznosti, kot so dovoljenja za uvoz predhodnih sestavin).

S tem zaključujem drugi del. V tretjem delu pa zaokrožimo celoto – pogledali si bomo kakšni pogoji veljajo v Federaciji BiH.

Če potrebujete dodaten nasvet za promet s kemikalijami na trgu Bosne in Hercegovine, pokličite +387 65 641 373 ali pišite na nina.pajovic@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Biocidi | 22. Nov 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.