Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Eno pogostejših vprašanj je kdaj podjetja morajo predložiti varnostne liste. Zato v tem prispevku na kratko ampak precizno o pogojih, ki narekujejo daj morate predložiti varnostni list. To obvezo imate za: 

  • snov ali zmes, ki je razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (»Uredba CLP«),

  • obstojno, bioakumulativno in strupeno snov (PBT) ali zelo obstojno in zelo bioakumulativno snov (vPvB), ali 

  • snov, ki je na seznamu snovi, ki bodo morda vključene v postopek avtorizacije v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (»Uredba REACH«) iz drugih razlogov, kot so navedeni zgoraj. 

Za zmesi, ki niso razvrščene kot nevarne, vsebujejo pa navedene koncentracije nekaterih nevarnih snovi, je na zahtevo prav tako treba predložiti varnostni list.  

Pri tem velja opozoriti še na dve stvari, ki se rade dogodijo. Prvič, sklicevanje na to, da je varnostni list zaupen dokument in ga zato ne morete dobiti (ali poslati). To v EU ni res. Več o tem v tem prispevku 

In drugič, dolžnost obveščanja v primeru posodobitve varnostnega lista. Če dobavitelj posodobi varnostni list, mora posodobljeno različico predložiti vsem prejemnikom, ki jim je bila snov ali zmes dobavljena v preteklih 12 mesecih. 

Če imate kakršnokoli vprašanje glede varnostnih listov, mi pišite na luka.rifelj@bens-consulting.eu. 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 17. Oct 2021

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.