Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pogosto slišimo mit, da so nekateri podatki v varnostnih listih (VL) zaupni.

Velja osnovno pravilo. Za podatke, ki se zahtevajo v varnostnem listu, se zaupnost v Evropski uniji ne more zahtevati. Ena sama stvar je, ki se lahko v VL »skrije«. In to je tajnost kemijskega imena.

Se pravi, če proizvod vsebuje nevarne snovi nad določenimi koncentracijami (običajno je to 0,1% ali 1%), jih moramo navesti v oddelku 3 varnostnega lista. Ne moremo jih preprosto zamolčati. Lahko pa jih zakrijemo. Na primer, da ne povemo točno, katera snov je, ampak navedemo zgolj skupino, kot je alkohol.

Pa še to lahko naredimo samo do določene mere.

Bolj kot je kemikalija ali sestavina nevarna, težje (ali sploh nemogoče) jo je zakriti. Tako recimo formaldehida ne morete skriti pod drugim imenom ali ga celo izpustiti pri navedbi podatkov.

Izkušnje kažejo, da se pri tistih kemikalijah, ki so označene kot dražilne (celo okolju nevarne) lahko zakrije tajnost kemijskega ime. Tukaj velja takoj opozoriti, da to ne moremo narediti kar samovoljno. V tem primeru je potrebno dati vlogo na Evropsko Agencijo za kemikalije ter pridobiti dovoljenje, da se to lahko naredi.

Podjetje mora dokazati, da bi lahko razkritje kemijske identitete te snovi na etiketi ali varnostnem listu ogrozilo zaupno naravo njegove dejavnosti, zlasti njegove intelektualne lastnine.

Pred uvedbo Uredbe (ES) št. 1272/2008 (Uredba »CLP«) se je to lahko delalo pri nas, na Uradu RS za kemikalije. Po nastopu CLP-ja pa to ni več mogoče.

Verjamem, da smo s tem prispevkom dodobra razbili mit o zaupnosti varnostnih listov. Če ste izgubljeni v zakonodajnih zahtevah glede varnostnih listov, vam lahko pomagamo. Oddaljeni smo zgolj en telefonski klic ali e-mail.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 16. Oct 2021

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.