Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Če se ukvarjate s prodajo elektronskih cigaret za enkratno uporabo, je ta prispevek kot nalašč za vas.

Pred prodajo elektronskih cigaret – tukaj mislim na klasične elektronske cigarete, ki zadostujejo vsem predpisanim EU standardom in so po možnosti že na trgu EU – morate upoštevati naslednje: 

 1. Elektronske cigarete sodijo na področje kemijske zakonodaje. Za njihovo prodajo v Sloveniji v skladu z Zakonom o kemikalijah (v nadaljevanju ZKem) potrebujete dovoljenje za promet in svetovalca za kemikalije.

 2. Potrebujete tudi slovenske varnostne liste. Varnostne liste je potrebno izdelati za vse okuse/vonje, ker se proizvodi med seboj razlikujejo glede na sestavo. Od sestave pa je nato odvisna razvrstitev in označitev proizvoda.

 3. Elementi etikete za posamezni vonj/okus elektronske cigarete morajo biti v skladu z oddelkom 2.2 varnostnega lista tega proizvoda. 

 1. V primeru, da so elektronske cigarete razvrščena kot zelo nevarne v skladu s 4. odstavkom 44. člena ZKem (npr. akutno strupene, mutagene, rakotvorne, strupene za razmnoževanje …), je potrebno upoštevati sledeče:
  Kadar se kemikalije iz 4. odstavka 44. člena ZKem dajejo v promet kot predmeti splošne rabe uporabniku, ki ni pravna ali fizična oseba, mora uporabnik ob prevzemu kemikalije predložiti veljavni osebni dokument, pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z njimi, pa morajo vsako tako izdajo evidentirati. Evidenca izdaje mora vsebovati zakonsko predpisane podatke. Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah najmanj 5 let in se morajo na zahtevo posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.

  Tako razvrščene kemikalije je prepovedano izdajati osebam, mlajšim od 18 let.

         Seznam kemikalij iz 4. odstavka 44. člena ZKem:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H340),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H360),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
 1. Embalaža, v kateri so zelo nevarne kemikalije, mora biti opremljena z otipnim opozorilom za slepe in varnim zapiralom za otroke. 

 2. Nevarne kemikalije je potrebno prijaviti na Urad za kemikalije, in sicer v ISK sistem (Informacijski Sistem za Kemikalije).

 3. Če so elektronske cigarete razvrščene kot nevarne za zdravje ali če imajo določene fizikalne nevarnosti, je potrebno sporočiti podatke o njihovih nevarnih lastnostih Centrom za zastrupitve. Ta postopek se imenuje PCN notifikacija (Poison Centre Notification). Za vsak vonj/okus elektronske cigarete je potrebno generirati enolični identifikator formule - UFI kodo, ki se jo mora obvezno navesti na etiketi. 

Sedaj veste, kaj vse je potrebno urediti pred prodajo elektronskih cigaret. Če nimate časa ali energije, da se tega temeljito lotite, je morda čas, da me kontaktirate.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi UFI / PCN | 11. Oct 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.