Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

14. ATP začne veljati 1. oktobra 2021.

Bistveno spremembo je mogoče povzeti z dvema besedama – titanov dioksid.

Poglejmo podrobnosti.

Posodobljena priloga VI Uredbe CLP bo vsebovala razvrščeno razvrstitev in označitev za snov titanov dioksid – kot rakotvorna snov kategorije 2 pri vdihavanju – H351 (vdihavanje) -  če je snov v obliki v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤ 10 μm.
Sprememba bo torej vplivala predvsem na razvrščanje in označevanje zmesi, ki vsebujejo titanov dioksid (CAS št. 13463-67-7), vendar ga pred to uredbo morda sploh še ni bilo potrebno navajati v varnostnih listih in na etiketah.

V skladu z 14. ATP-jem se bo za zmesi, ki vsebujejo ta titanov dioksid (TiO2), razvrstitev med rakotvorne zmesi (H351) uporabljala, kadar je:

 • zmes v obliki prahu in
 • vsebuje 1% ali več titanovega dioksida, ki je v obliki delcev z aerodinamični premer ≤ 10 μm.

Razlog je v tem, da naj bi bilo mogoče tako velike delce vdihniti in s tem povečati tveganje za nastanek raka.

Ker lahko med uporabo nekaterih mešanic, ki vsebujejo TiO2, nastane tudi nevarni delci, Priloga II k uredbi CLP uvaja zahtevo, da uporabnike preko etikete izdelka opozorite z dodatnimi navedbami na etiketi:

 • Za tekoče zmesi, ki vsebujejo 1 % ali več delcev titanovega dioksida z aerodinamičnim premerom 10 μm ali manj: EUH211. Dodati morate naslednji opozorilni stavek: »Opozorilo! Pri škropljenju se lahko tvorijo nevarne dihalne kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali megle.«
 • Za trdne zmesi, ki vsebujejo 1% ali več titanovega dioksida: EUH212. Dodati morate naslednji opozorilni stavek: »Opozorilo! Pri uporabi se lahko tvori nevaren vdihljiv prah. Ne vdihavajte prahu«.

Kar se tiče pa razvrščanja in označevanja same snovi titanov dioksid, je potrebno upoštevati tudi Opombo V, ki pravi:

“Če se snov namerava dati na trg v obliki vlaken (s premerom < 3 μm, z dolžino > 5 μm ter razmerjem med višino in širino ≥ 3:1) ali delcev snovi, ki izpolnjujejo merila za vlakna SZO, ali delcev s spremenjeno površinsko kemijo, je treba njihove nevarne lastnosti oceniti v skladu z naslovom II te uredbe in ugotoviti, ali bi se morala uporabiti višja kategorija (Carc. 1B ali 1A) in/ali upoštevati dodatni načini izpostavljenosti (oralno ali dermalno).”

Kje se najpogosteje uporablja titanov dioksid?

Najbolj široko se uporablja v različnih vrstah izdelkov, vključno z barvami, premazi, tiskarskimi barvami in plastiko. Pošteno razkrivanje zahtevanih opozoril na etiketah in navajanje tovrstnih navedb je ključnega pomena za ozaveščanje uporabnikov in varovanje zdravja vseh nas.

Preden zaključim, naj ponovim, da morate do 1. 10. 2021 imeti varnostne liste in etikete že usklajene s štirinajsto spremembo Uredbe CLP (14. ATP).

Če potrebujete pri tem pomoč, smo oddaljeni samo en e-mail ali telefonski klic.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Ostalo | 13. Aug 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.