Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Ko govorimo o ATP (ang. »Adaptation to Technical Progress«) mislimo predvsem na posodobitve harmoniziranega seznama klasifikacij in označitev snovi v CLP iz Priloge VI. Ta CLP predpis je »živ« in ATP-ji so dopolnitve osnovnemu predpisu.

Poglejmo sedaj, kaj pomenijo posamezni izrazi iz zgornjega zapisa.

Priloga VI k uredbi CLP vsebuje seznam usklajenih razvrstitev in označitev za približno 7000 nevarnih snovi. Dobavitelji ustreznih snovi ali zmesi morajo za pripravo etiket in varnostnih listov uporabiti usklajeno razvrščanje in označevanje.

Sedaj vemo, kaj je Priloga VI. Kaj je pa CLP?

CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008) na drugi strani pomeni krovni zakon, pri čemer kratica CLP (ang. »The Classification, Labelling and Packaging«) v slovenščini pomeni Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP)). Ta temelji na globalno usklajenem sistemu Združenih narodov (GHS) in njen namen je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja in okolja, ter prost pretok snovi, zmesi in izdelkov.

(Več o uredbi CLP si lahko preberete tudi na ECHA-ini strani tukaj - tekst je na voljo v slovenskem jeziku).

CLP je na drugi strani tudi tesno povezan z varnostnimi listi (»SDS«, Safety Data Sheets), ki se upravljajo z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH), in določa zahteve za embalažo kemikalij.

Poznavanje teh osnovnih pojmov je bistveno za razumevanje vsebine predpisov in posledično obveznosti, ki jih ti predpisi »prinašajo«. Upam, da sem vam s tem prispevkom vsaj malo pomagal na tej poti.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Ostalo | 13. Aug 2021

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.