Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Oglejte si julijske novosti (različica 8.0, z dne 5. julija 2021) in trenutni status držav članic v zvezi z uvedbo Priloge VIII k Uredbi CLP.

Če ste zamudili aprilski pregled (maja in junija ECHA ni izdala novega dokumenta), ga lahko najdete na tej povezavi. Pregled držav sem z aprilom spremenil, ker sem želel povečati razumljivost vsebine, zajete v preglednici na strani 5.

Pričnimo torej s prvim stolpcem z naslovom »Pripravljenost države članice za sprejem obvestil prek portala za oddajanje ECHA«. Kljub učenemu imenu gre pravzaprav za to, katere države so povezane z ECHA portalom.

Ker se vsak mesec število držav, ki še vedno NE sprejemajo PCN notifikacij prek portala ECHA, stalno zmanjšuje, bi najprej rad izpostavil prav njih. Ostalo je še 6 držav:

 • Belgija,
 • Bolgarija,
 • Islandija,
 • Lihtenštajn,
 • Luksemburg in
 • Slovaška.

Omenjene države trenutno še vedno uporabljajo svoje sisteme. To pomeni, da je do preklica za pošiljanje obvestil treba uporabiti njihov državni sistem.

Vse ostale države (24) so že povezane s portalom ECHA, tako da obvestila PCN lahko pošiljate prek portala za pošiljanje ECHA. V juliju se je pridružila zadnja Češka republika.
Naslednje, kar morate vedeti je, katere možnosti za pošiljanje so na voljo (stolpec 2 v tabeli na strani 5). Na voljo imate dve možnosti.

Prva je, da je PCN notifikacije mogoče sprejeti le prek portala ECHA, po tem, ko je bila potrjena povezava. Med te države uvrščamo Avstrijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Hrvaško, Islandijo, Irsko, Italijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo in Švedsko.

Druga možnost je, da je PCN notifikacije mogoče prejeti preko portala ECHA ALI državnega sistema. V to skupino sodijo Belgija, Francija, Latvija, Nemčija in Portugalska.

Žal ta seznam ni dokončen, saj za nekatere države – Bolgarijo, Lihtenštajn in Luksemburg – te informacije še niso na voljo.

Ko države omogočijo prejemanje PCN notifikacij in možnosti glede ustreznega sistema za pošiljanje, je treba uporabiti pravi jezik za PCN notifikacije (stolpec 3 v tabeli na strani 5).

Znova imate na voljo dve možnosti, kar je odvisno od držav, za katere želite omogočiti PCN notifikacije.

Večina držav sodi v kategorijo, kjer lahko uporabite angleščino ALI uradni jezik države članice. Te države so – Belgija, Danska, Estonija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in Švedska.

Toda obstajajo tudi države, ki PCN notifikacije sprejemajo le v uradnem jeziku države članice. Te so – Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Finska, Francija, Grčija, Lihtenštajn, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Kaj pa plačilo pristojbin?

Večina držav (stolpec 4 v tabeli na strani 5) za PCN notifikacije ne zaračunava pristojbin. Mednje uvrščamo Avstrijo, Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Latvijo, Litvo, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Švedsko, Španijo in Romunijo.

Dve državi – Lihtenštajn in Luksemburg – še nista opredelili svojega stanja, kar pomeni, da bosta morda uvedli pristojbine. To stanje se bo sčasoma spremenilo. Zadnja država na primer, ki se je odločila, da ne bo zaračunavala pristojbin, je Češka republika.

Zadnja država, ki pa je uvedla pristojbine, je Belgija. Po naših informacijah, znaša pristojbina za en proizvod 200 €. Skupno so zaenkrat torej sedaj tri države, v katerih morate lokalnim organom plačati pristojbino za omogočanje PCN notifikacij. Drugi dve državi sta Madžarska in Italija.

Nazadnje si bomo ogledali, kdaj lahko svoje zmesi predstavite na trgu (stolpec 5 v tabeli na strani 5). Na voljo imate dve možnosti.

Zmes lahko predstavite na trgu tik po potrditvi, da je dokumentacija prestala postopke samodejnega preverjanja na portalu. V to kategorijo uvrščamo naslednje države članice – Avstrijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo in Švedsko.

Nato pa imamo države – Belgijo, Francijo, Italijo, Nemčijo in Španijo –, v katerih je treba počakati na potrditev v oddanem poročilu, da je dokumentacijo prejel priglašeni organ države članice.

In nenazadnje imamo tudi države, pri katerih te informacije še niso znane, npr. v Bolgariji, Češki republiki, Lihtenštajnu in Luksemburgu. 

Kot lahko vidite v mesečnih pregledih, počasi prehajamo na en postopek obveščanja in sistem PCN. Še vedno pa morate pri pošiljanju PCN notifikacije biti pozorni na razlike med nekaterimi državami.

Če nimate časa ali energije, da bi te razlike poiskali sami, mi pišite in vam bom pomagal.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
UFI / PCN | 15. Jul 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.