Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Gre za enak sklop informacij ne glede na državo članico EU. To je seznam zahtevanih informacij:

 1. Kontaktni podatki – ime in priimek, polni naslov, telefonska številka in elektronski naslov uvoznika ali nadaljnjega uporabnika, ki predloži prijavo.

 2. Trgovsko ime ali imena zmesi – po potrebi tudi ime blagovne znamke in različice imena, kot so prikazane na etiketi.

 3. Vrsta in velikost embalaže – embalaža, ki se uporablja za dajanje zmesi na trg za potrošniško ali strokovno uporabo. Vrsta embalaže je lahko na primer „steklenica“, „škatla“ ali „aerosolni razpršilnik“. Velikost je treba navesti kot nazivno prostornino ali težo embalaže.

 4. Kategorija izdelka – kategorija v skladu z usklajenim evropskim sistemom kategorizacije izdelkov (EuPCS). Izbrana kategorija mora ustrezati glavni predvideni uporabi izdelka, ki je lahko na primer „gnojilo“, „detergent za perilo“ ali „izdelek za osvežitev zraka“.

 5. Enolični identifikator formule (UFI) – koda, ustvarjena s pomočjo generatorja identifikatorja UFI, na primer J200-U0CW-500A-Q2DA, mora biti navedena na etiketi ali embalaži izdelka in vključena v prijavo.

 6. Informacije o nevarnosti – razvrstitev zmesi glede na zdravstvene in fizikalne nevarnost.. Predložiti je treba tudi naslednje elemente etikete:
 • piktograme za nevarnost,
 • opozorilno besedo,
 • stavke o nevarnosti,
 • dodatne informacije o nevarnostih,
 • previdnostne stavke.
 1. Toksikološke informacije – vsebujejo verjetne načine, na katere je oseba lahko izpostavljena zmesi, kot so vdihavanje, zaužitje, stik s kožo ali očmi. To vključuje dolgoročne in kratkoročne učinke ter simptome izpostavljenosti. Podatki o toksikoloških učinkih zmesi so enaki podatkom, ki se zahtevajo za oddelek 11 varnostnega lista.

 2. Podatki o fizikalnokemijskih lastnostih – na primer agregatno stanje, barva in vrednost pH zmesi.

 3. Informacije o popolni sestavi zmesi – vsebujejo vse sestavine, njihove koncentracije v zmesi in razvrstitev. Sestavine so lahko snovi ali zmesi v zmeseh. Uporabljajo se posebna pravila glede načina njihove identifikacije in poročanja o njihovih koncentracijah.

Podjetja morajo zgoraj navedene zahtevane informacije predložiti v usklajeni obliki za prijavo centrom za zastrupitve.

Za še več uporabnih prispevkov sta vabljeni na BENS blog stran, kjer je en zavihek posvečen samo UFI in PCN tematiki.

V primeru vprašanj pa mi pišite na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 20. Nov 2020

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.