Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Je UFI in PCN sporočanje podatkov centrom za zastrupitve povezano s SCIP podatkovno bazo? Katere kemikalije oz. izdelki spadajo pod to?

UFI in PCN sporočanje podatkov centrom za zastrupitve govori o obveznostih proizvajalcev in uvoznikov nevarnih zmesi. Le-ti morajo po novem informacije o nevarnih lastnostih zmesi sporočati Centrom za zastrupitve. To je novost, ki jo določa Uredba CLP in o kateri se zadnje čase veliko pogovarjamo.

UFI/PCN se torej nanaša na sporočanje podatkov za nevarne zmesi. (Nevarne zmesi imajo v oddelku 2 v varnostnem listu določen vsaj en H stavek.)

Namen PCN notifikacije je pravilno ukrepanje v primeru nesreče z nevarno zmesjo (da ima zdravstveno osebje na voljo ustrezne informacije o nevarni zmesi in da pravilno ukrepa v primeru zastrupitve).

»SCIP« (angl. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) pa je čisto drugo področje, ki določa obveznosti proizvajalcev izdelkov. Izdelki so proizvodi, pri katerih je bolj pomembna njihova oblika kot sestava.

Agencija ECHA bo vzpostavila in vzdrževala zbirko podatkov, ki bo vsebovala predložene informacije o SVHC snoveh v izdelkih kot takih ali v sestavljenih predmetih (proizvodih).

SVHC snovi (angl. Substances of Very High Concern) so snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ker imajo lahko zelo resne učinke na zdravje ljudi in okolje.

Podjetja, ki dobavljajo izdelke, ki vsebujejo SVHC snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m na trg EU, morajo agenciji ECHA od 5. januarja 2021 predložiti dovolj informacij, da se omogoči varna uporaba navedenih izdelkov.

Informacije o prisotnosti SVHC snovi morajo biti na voljo v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in materialov, tudi v fazi odpadkov.

SCIP podatkovna baza se torej nanaša na sporočanje podatkov glede vsebnosti SVHC snovi v izdelkih. Namen podatkovne baze SCIP je torej »obvladovanje« izdelkov ter ustrezna obdelava / recikliranje odpadkov (npr. da se izdelki, ki vsebujejo SVHC snovi, ne reciklirajo).

Vabljeni, da ta (ali katerikoli drug) prispevek pošljete prijatelju ali sodelavcu, če menite, da jim pride prav.

Če pa sami potrebujete pomoč, mi lahko pišete na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 22. Oct 2020

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.