Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Nosilci dolžnosti iz člena 45 Uredbe CLP št. 1272/2008 so opredeljeni kot uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo nevarne zmesi v promet.

Poglejmo najprej definicije posameznih pojmov, ki nam bodo v pomoč pri razumevanju pomena zgornjega stavka

Uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v EU, ki je odgovorna za uvoz. „Uvoz“ posledično pomeni fizični vnos na carinsko območje EU.

Nadaljnji uporabnik“ je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v EU, ki:

  • ni proizvajalec ali uvoznik in
  • uporablja snov kot tako ali v zmesi pri svoji industrijski ali poklicni dejavnosti.

Nadaljni uporabniki so torej formulatorji oz. proizvajalci zmesi.

»Zmes« je kemikalija, ki je sestavljena iz dveh ali več snovi.

»Nevarna zmes« je zmes, ki je razvrščena kot nevarna v skladu s kriteriji, ki so določeni v Uredbi CLP št. 1272/2008.  Nevarna zmes ima v varnostnem listu v oddelku 2 naveden vsaj 1 H stavek.

»Dajanje v promet“ pomeni dobavo ali dajanje izdelkov na voljo tretjim osebam za plačilo ali neodplačno. Uvoz se šteje za dajanje v promet.

V vseh primerih obveznost nosi pravni subjekt EU, kar pomeni, da dobavitelj zmesi iz držav zunaj EU ne more zamenjati nosilca dolžnosti s sedežem v EU.

Prav tako je pomembno upoštevati, da je izpolnitev obveznosti priglasitve predpogoj za dajanje zmesi v promet – to je lahko pomembno v primerih, ko zmesi v promet ne da uvoznik ali nadaljnji uporabnik.

Več informacij o različnih akterjih v dobavni verigi in dejavnostih, ki vodijo do obveznosti predložitve, najdete v Smernicah k Prilogi VIII Uredbe CLP št. 1272/2008.

Če ne veste, kje bi začeli ali pa nimate časa, da bi to PCN notifikacijo učinkovito in pravilno izvedli (in tudi posodabljali), je morda čas, da mi pišete na simona@bens-consulting.

Samo to, da me kontaktirate, vas ne stane popolnoma nič – lahko pa vam prihrani veliko težav januarja 2021.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 01. Sep 2020

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.