Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Danes bomo govorili še o eni novosti v kemijski zakonodaji, ki začne veljati 5.1.2021.

Gre za poročanje o SVHC snoveh v izdelkih, ki se bodo vnašali v zbirko podatkov SCIP (SCIP Database).

SCIP je sicer angleška okrajšava za Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Cilj zbiranja podatkov o SVHC snoveh v izdelkih je omogočiti pristojnim organom spremljanje uporabe SVHC snovi v izdelkih in uvesti ustrezne ukrepe v celotnem življenjskem ciklu tovrstnih izdelkov, tudi na stopnji odpadkov.

Zato namerava Evropska agencija za kemikalije (ECHA) vzpostaviti in vzdrževati zbirko podatkov, ki bo vsebovala predložene informacije o SVHC snoveh v izdelkih kot takih ali v sestavljenih predmetih (proizvodih). To pomeni, da ta novost ne pride v poštev pri klasičnih kemikalijah (čistih snoveh ali zmeseh), temveč pri izdelkih.

Izdelek pa v tem primeru pomeni predmet, ki med proizvodnjo dobi posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegova kemična sestava.

Te informacije iz zbirke podatkov SCIP bo ECHA dala na voljo upravljavcem odpadkov in potrošnikom.

Kaj vse zgoraj navedeno pomeni za vas?

Če imate torej v vašem prodajnem programu izdelke, boste morali preveriti, če le-ti vsebujejo SVHC snovi. In če boste ugotovili, da jih vsebujejo, boste po novem lahko zavezanci za poročanje v zbirko podatkov SCIP.

Zavezanci za novo obveznost poročanja o SVHC snoveh v izdelkih so namreč dobavitelji izdelkov, ki so:

  • proizvajalci in sestavljalci izdelkov v Evropski uniji,
  • uvozniki izdelkov v Evropsko unijo,
  • distributerji in drugi subjekti v Evropski uniji v dobavni verigi, ki dajejo izdelke na trg. Ti se lahko sklicujejo na informacije, ki jih je predložil že njihov dobavitelj, da ne pride do dvojnega poročanja.

Obveznost predložitve informacij agenciji ECHA pa ne velja za trgovce na drobno in druge udeležence v dobavni verigi, ki dobavljajo izdelke neposredno potrošnikom.

Ta obveznost poročanja o SVHC  snoveh v izdelkih Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) stopi v veljavo 5. 1. 2021.  Pri tem obveznost predložitve prijave zajema izdelke, dane na trg EU, ki vsebujejo SVHC snovi (s kandidatnega seznama za avtorizacijo) v koncentraciji nad 0,1 % m/m.

Kemijska zakonodaja se nenehno spreminja. Spremljanje sprememb zahteva veliko časa in terja, da se na to začnete pravočasno pripravljati.

V kolikor sami za spremljanje in implementiranje sprememb nimate dovolj časa, nas lahko vedno pokličete za pomoč. Oddaljeni smo le en telefonski klic ali e-mail.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Ostalo | 06. Aug 2020

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.