Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Inšpektorji za kemikalije so pričeli opravljati nadzor nad nevarnimi kemikalijami, ki se prodajajo preko spleta. Kakšne pa so sploh zahteve glede spletne prodaje nevarnih kemikalij?

Tudi pri spletnem nakupu mora biti potrošnik, preden da izdelek v košarico, seznanjen z nevarnostmi, ki jih kemikalija predstavlja.

Da bi zadostili temu pogoju, morajo biti na spletni strani poleg izdelka navedeni naslednji podatki o nevarnih lastnostih kemikalije:

 • GHS (CLP) piktogrami,
 • opozorilna beseda,
 • H stavki,
 • EUH stavki.

Nekatera podjetja se odločijo, da prikažejo kar celotno CLP etiketo, kar je seveda tudi ustrezno.

Drugače pri označevanju in pakiranju ni posebnosti. Podobno kot pri klasični prodaji, mora biti etiketa v slovenskem jeziku in skladna z oddelkom 2.2 iz varnostnega lista. Več o tem smo že pisali na našem blogu.

Naj vas še enkrat spomnim na naslednje:

stavkov, kot na primer „nestrupeno“, „nenevarno“, „ne onesnažuje okolja“, „ekološko sprejemljivo“ ali kakršnih koli drugih stavkov o tem, da snov ali zmes ni nevarna, oziroma kakršnih koli drugih stavkov, ki niso v skladu z razvrstitvijo navedene snovi ali zmesi, se na etiketi ali embalaži snovi ali zmesi ne navede.

Če gre za "bolj nevarne" kemikalije, mora biti embalaža opremljena z otipnim opozorilom oz. varnim zapiralom za otroke. 

Na tej povezavi pa lahko najdete dokument s strnjenimi navodili za pripravo etiket.

Pravna podlaga za oglaševanje in spletno prodajo nevarnih kemikalij je Uredba CLP št. 1272/2008.

V 48. členu Uredbe CLP je navedeno:

»Pri vsakem oglaševanju kemikalije, ki je razvrščena kot nevarna ali se zanjo uporablja člen 25(6), ki splošnemu uporabniku omogoča sklenitev kupne pogodbe, ne da bi pred tem etiketo videl, se navede vrsta ali vrste nevarnosti, ki so navedene na etiketi.«

Določilo se torej nanaša na spletno prodajo kemikalij SPLOŠNIM UPORABNIKOM, ki lahko kupijo izdelke, ne da bi pred tem videli etiketo. Ravno zaradi ozaveščanja in zaščite kupca je zato potrebno na spletni strani navesti vrste nevarnosti, ki so navedene na etiketi.

Za lažjo predstavo lahko spodaj vidite primer ustrezne navedbe v spletni trgovini (varnostni list ni obvezen dokument):

tabela1

Kako pa je urejeno področje oglaševanja ter spletne prodaje biocidov?

Če so biocidi razvrščeni kot nevarne kemikalije oz. imajo določen vsaj en EUH stavek, za spletno prodajo veljajo enaka pravila, kot za prodajo »klasičnih« kemikalij. Potrošnik mora biti pred spletnim nakupom seznanjen z vrstami nevarnosti, ki jih biocid predstavlja.

V skladu z 72. členom Uredbe o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov je v primeru oglaševanja BIOCIDNIH PROIZVODOV potrebno navesti še besedilo: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Pozorni morate biti tudi, da oglasi za biocidne proizvode ne predstavljajo proizvoda na način, ki je zavajajoč glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti.

V nobenem primeru oglasi za biocidni proizvod ne smejo vsebovati navedb „biocidni proizvod z manjšim tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“, „naraven“, „okolju prijazen“, „živalim prijazen“ ali katero drugo podobno oznako.

V kolikor imate še kakšno vprašanje, nas lahko vedno kontaktirate.

Če vam primanjkuje časa za prebiranje kemijske zakonodaje in posodabljanje kemijske dokumentacije, je morda čas, da tudi vam pomagamo pri vaših dvomih.Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi Biocidi | 24. Feb 2020

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.