Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Vprašanja so vedno odličen vir uporabne vsebine. Spodnje vprašanje je že eno takih:

»Moram se vam zahvaliti za vse informacije, ki jih dobivamo in so zelooo  koristne in podane na prijazen način.. Imam pa eno vprašanje glede Varnostnih listov.

V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Uradni  list RS, št. 35/05 ki pa je prenehal veljati s pravilnikom – Uradni list, RS, št. 43/2019, so bile določene omejitve kdaj ni potrebno izdelati Varnostnega lista v slovenskem jeziku (razvojne inšt., manj kot 100 kg,….).

Kako je s tem ali je z novo veljavno zakonodajo ta bonus kje opredeljen? Jaz nisem imela sreče, da bi kaj zasledila na to temo.«

Sledi moj odgovor:

»Veseli nas, da prepoznate objavljene informacije kot koristne in uporabne. 

V določenih primerih še vedno ni potrebno izdelati varnostnega lista v slovenskem jeziku.  

V 31. členu Uredbe REACH je navedeno, da se mora varnostni list dostaviti v uradnem jeziku države članice, razen če zadevna država članica določi drugače. 

V primeru Slovenije, je izjema določena v Uredbi o izvajanju Uredbe REACH (Uradni list RS, št. 23/08). Natančneje gre za 7. člen Uredbe o izvajanju Uredbe REACH, ki pravi: 

(1) Kadar se za snovi ali pripravke, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, zahteva varnostni list, mora biti ta v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES in v slovenskem jeziku. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je varnostni list izjemoma lahko le v tujem jeziku, in sicer za poklicno ali laboratorijsko dejavnost v količinah, ki so manjše od 10 kilogramov na prejemnika na leto, pod pogojem, da je ta jezik prejemniku razumljiv in da prejemnik soglaša s takim varnostnim listom.« 

Kot je razvidno iz zgornjega odstavka (točka 2), v izjemnih primerih ni potrebno izdelati varnostnega lista v slovenskem jeziku. Vendar morate predhodno preveriti ali se prejemnik strinja, da mu predložite varnostni list v tujem jeziku in seveda preveriti namen uporabe ter letno količino.   

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 10. Feb 2020

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.