Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Agencija ECHA je objavila nov portal, ki podjetjem omogoča pripravo in oddajo informacij o nevarnih zmeseh, ki jih lahko nato uporabijo centri za zastrupitev.

Portal za oddajo informacij centrom za zastrupitve agencije ECHA je varen, spletni način za upravljanje notifikacij – ustvarjanje dosjejev in oddajo informacij ter sledenje njihovemu stanju. Zasnovan je na harmoniziranem formatu, ki opredeljuje zahteve za informacije, določene v uredbi CLP.

Prek portala lahko podjetja z eno objavo oddala notifikacijo več državam članicam, v katerih imajo namen svoje izdelke dajati na trg. Portal bo zmanjšal administrativno delo in stroške podjetij pri oddaji informacij o nevarnih zmeseh pooblaščenim organom v državah članicah EU in državah EGP. Agencija ECHA uporabe portala ne bo zaračunavala, bodo pa morda zaradi kritja stroškov postopek obdavčile nekatere države članice. Informacije, oddane prek portala, bodo postale veljavne, ko jih bo ustrezna država članica sprejela.

Dodatne izboljšave uporabniškega vmesnika in več funkcionalnosti bo na voljo pri prihodnjih nadgradnjah portala julija in novembra 2019.


Skladno z uredbo CLP (o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih kemikalij) morajo podjetja, ki na trg postavijo nevarne zmesi, zagotoviti informacije o teh zmeseh ustreznim nacionalnim pooblaščenim organom. Te informacije je treba posredovati v usklajeni obliki od 1. januarja 2020 za zmesi za potrošniško uporabo, od 1. januarja 2021 za zmesi za profesionalno uporabo in od 1. januarja 2024 za zmesi za industrijsko uporabo. Informacij ni treba posredovati za zmesi, prijavljene po nacionalnih sistemih pred začetkom veljave. Pooblaščeni organi v državah članicah bodo dostop do teh informacij omogočili centrom za zastrupitev, da bodo ti lahko nudili takojšnjo medicinsko pomoč v nujnih primerih.

V prihodnjih tednih lahko z naše strani pričakujete podrobnejši pregled funkcionalnosti portala ter napotke, kako ga uporabljati.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 24. Apr 2019

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.