Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Kapsule za pranje perila so tekoči gospodinjski detergenti v topljivi embalaži za enkratno uporabo, saj se kapsula ob stiku z vodo raztopi.

Na voljo so skoraj na vsakem oddelku za gospodinjska čistila. Omogočajo enostavno uporabo brez odmerjanja detergenta, saj je vsebina kapsule že pripravljena za enkratno pranje perila. Ob pravilni uporabi uporabnik ne pride do direktnega stika z detergentom, saj kapsulo enostavno vstavi v boben pralnega stroja in izbere željeni program pranja.

Ste morda opazili, da na samih kapsulah pogosto ni opozorilnih oznak, kot so piktogrami, stavki o nevarnosti (H-stavki) in previdnostni stavki (P-stavki)? To ni nujno napačno, saj Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju št. 1272/2008 (CLP) to v nekaterih primerih dovoljuje.

V teh primerih govorimo o olajšavah. Za olajšavo pri označevanju morata biti izpolnjena dva pogoja. 

Prvi pogoj se nanaša na označevanje glede na vrsto nevarnosti same kemikalije oz. vsebine. Z drugimi besedami, vrsta nevarnosti določa, kdaj se elementi etikete na notranji embalaži (kapsuli) lahko izpustijo in kdaj ne. 

Najprej poglejmo, kdaj se mora notranja topljiva embalaža (kapsula) označiti? Oznaka je potrebna, če je vsebina topljive embalaže razvrščena med naslednje nevarnosti za zdravje človeka:

 • jedkost za kožo in oči (H314, H318),
 • specifična strupenost za ciljne organe pri enkratni ali ponavljajoči izpostavljenosti (H370, H371, H335, H336, H372, H373),
 • aspiracijska toksičnost (H304),
 • akutna toksičnost za zdravje človeka (H300, H310, H330, H301, H311, H331, H302, H312, H332),
 • preobčutljivost za dihala ali kožo (H334, H317) in
 • rakotvornost, mutagenost ali strupenost za razmnoževanje (H350, H351, H340, H341, H360, H361)

V vseh ostalih primerih, ki se nanašajo na nevarnosti za zdravje, se elementi etikete na kapsuli lahko izpustijo. 

Poglejmo še praktični primer.

Če je torej vsebina kapsule razvrščena med nevarnosti za zdravje človeka, navedene na zgornjem seznamu (npr. H318), je treba označiti tudi samo kapsulo.

Če pa je vsebina kapsule razvrščena med nevarnosti, ki jih na zgornjem seznamu ni (npr. H319), je treba označiti samo zunanjo embalažo. Notranje topljive embalaže – kapsule – v tem primeru ni treba označiti.

Poleg zgoraj omenjenih nevarnosti za zdravje obstajajo še nevarnosti za okolje in pa fizikalno-kemijske nevarnosti.

Detergenti  v kapsulah običajno v te kategorije nevarnosti niso razvrščeni, zato izjem glede označevanja v teh primerih nisem navedla.

Drugi pogoj
, da se elementi etikete na notranji embalaži (kapsuli) lahko izpustijo, je pakiranje. Pri pakiranju je treba upoštevati določila za kapsule in pa za zunanjo embalažo, ki pravijo naslednje:

 • Vsebina kapsule ne sme preseči 25mL.
 • Ovojnina mora vsebovati grenčilo, ki v primeru oralne izpostavljenosti že v 6 sekundah sproži siljenje na bruhanje.
 • Kapsula mora tekočo vsebino v njej zadrževati še vsaj 30 sekund po tem, ko je prišla v stik z vodo (pri 20°C).
 • Odporna mora biti na mehansko tlačno silo 300 N ali več.
 • Zunanja embalaža, v kateri se nahajajo kapsule, mora biti neprosojna in samostoječa, poleg tega mora omogočati enostavno večkratno zapiranje, ki pa je takšno, da majhnim otrokom preprečuje odpiranje.
 • Zunanja embalaža mora svojo funkcionalnost ohranjati ves čas svoje življenjske dobe. 

Označevanje kapsul se lahko ob upoštevanju zgoraj naštetih pogojev popolnoma izpusti. Seveda pa mora vse obvezne elemente etikete še vedno vsebovati zunanja embalaža.

Ta mora vsebovati:

 • piktograme,
 • opozorilno besedo,
 • identifikator (ime nevarne snovi, če je potrebno),
 • stavke o nevarnosti (H-stavke) in
 • previdnostne stavke (P-stavke).
 • na vidnem mestu in v obliki, ki pritegne pozornost, se mora obvezno navesti previdnostni stavek P102 „HRANITI ZUNAJ DOSEGA OTROK.“ (Priporočamo izbiro odebeljenega teksta in uporabo velikih tiskanih črk. Lahko pa se poveča velikost ali spremeni barva pisave).

Naj na kratko povzamem, kako se torej ustrezno označi kapsule za pranje perila. 

Če je vsebina kapsule razvrščena kot »manj nevarna« kemikalija in vsebina kapsule ne presega 25mL, potem označevanje na sami kapsuli ni potrebno. Kljub temu pa morajo biti vse informacije o nevarnosti navedene na samostoječi zunanji embalaži, ki majhnim otrokom preprečuje odpiranje. Posebnost pri tem je način navedbe previdnostnega stavka P102 – „HRANITI ZUNAJ DOSEGA OTROK.“ Priporočljivo je, da se ta stavek na embalaži navede v obliki, ki nemudoma pritegne pozornost (npr. odebeljeno, z velikimi tiskanimi črkami ipd.).

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 20. Nov 2018

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.