Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Danes z vami delim še drugo polovico odgovorov na 6 pogostih vprašanj, ki jih dnevno slišim. Če ste zamudili prvi del tega prispevka, ga lahko preberete tukaj.

Sedaj pa k preostalim trem vprašanjem in odgovorom:

  1. Točka 1.3: Proizvajalec – Ali mora biti v varnostnem listu zapisana dejanska proizvodna lokacija za določeno kemikalijo?

  2. Točka 1.3: Dobavitelj – Ali mora biti na varnostnem listu naveden dobavitelj (izdajatelj računa) kemikalije? Primer: Podjetje XYZ izdaja vse varnostne liste v Italiji, določene materiale pa prodaja preko svoje prodajne pisarne v Nemčiji – ali mora za te varnostne liste biti naveden dobavitelj Podjetje XYZ Nemčija?

  3. Točka 1.3: Kontakt kompetentne osebe, ki je odgovorna za varnostne liste: ali je tu lahko objavljen splošen elektronski naslov, ki ga vidi več ljudi (primer: manager.sds@PodjetjeXYZ.com) ali mora biti naveden elektronski naslov konkretne osebe npr.: janez.kranjski@PodjetjeXYZ.com?

Vprašanja od 3 do 6 so sorodna, zato sem jih v odgovoru združila.

V varnostnem listu mora biti naveden eden od dobaviteljev. Dobavitelj pa je v skladu z Uredbo REACH št.1907/2006 definiran kot: »dobavitelj snovi ali zmesi« pomeni vsakega proizvajalca, uvoznika, nadaljnjega uporabnika ali distributerja, ki daje v promet snov kot tako ali v  zmesi ali zmes.

Priloga II Uredbe REACH v točki 1.3 (Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista) pravi:

"Navedejo se podatki o dobavitelju ne glede na to, ali je proizvajalec, uvoznik, edini predstavnik, nadaljnji uporabnik ali distributer. Navedejo se popoln naslov in telefonska številka dobavitelja ter elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list.

Poleg tega, če dobavitelj ni iz države članice, v kateri je snov ali zmes dana v promet, in je imenoval odgovorno osebo za to državo članico, se navedeta polni naslov in telefonska številka odgovorne osebe.

Za registracijske zavezance morajo biti podatki skladni s podatki o identiteti proizvajalca ali uvoznika, navedenimi v registraciji. Kadar je imenovan en sam predstavnik, se lahko navedejo tudi podrobnosti proizvajalca ali formulatorja zunaj Unije."

Za elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list, je priporočljivo uporabiti namenski splošni (neosebni) elektronski naslov, ki ga lahko pregledujejo različne osebe – na primer SDS@PodjetjeXYZ.com. Ni posebej zahtevano, da bi morala biti ta pristojna oseba locirana na ozemlju Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Poleg zakonskih zahtev, navedenih zgoraj, se lahko v varnostnem listu, v "ODDELKU 16: Drugi podatki“ navede dodatni oddelek/kontaktna oseba, odgovorna za vsebino varnostnega lista (na primer notranji ali zunanji svetovalec za zdravje in varnost; vključno s telefonsko številko kot minimalnim podatkom za vzpostavitev stika).

V varnostnem listu torej ni treba omeniti imena fizične osebe; „dobavitelj“ je lahko fizična ali pravna oseba.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 26. Jul 2018

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.