Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Najprej slaba novica.

Spodnji tekst je precej suhoparen, vendar drugače ne gre. Gre za zakonske spremembe, ki jih ni mogoče povzeti na bolj pester in barvit način. Na srečo so te samo tri - so pa bistvene pri odločitvah, kako po novem razvrščati nevarne kemikalije v razrede skladiščenja.

Sedaj pa še dobra novica.

Če ne želite brati teh sprememb, vseeno pa bi radi razumeli, kaj prinašajo spremembe, potem vas na koncu čaka eno malo presenečenje. Sedaj pa k spremembam.

Prva večja sprememba je, da razred skladiščenja 3B z novim pravilnikom ne obstaja več.

Kaj se je torej zgodilo?

Kemikalije, ki se ne mešajo z vodo in imajo plamenišče med 60°C in 100°C (in so včasih spadale v razred skladiščenja 3.B) nimajo jasno določenega skladiščnega razreda, v katerega spadajo.

V pravilniku je sicer opomba »Viskozne gorljive tekoče kemikalije niso samoumevno uvrščene v razred skladiščenja 3 le na podlagi plamenišča. Razvrstitev v razred skladiščenja 3 ali v razred skladiščenja 10 se določi za vsak primer posebej na podlagi viskoznosti ter ob upoštevanju kriterijev za širitev požara in nevarnosti ustvarjanja eksplozivne atmosfere.«. Pravilnik torej ne podaja nobenih jasnih kriterijev, na podlagi katerih bi lahko v tem mejnem primeru kemikalije uvrstili v skladiščni razred 3 ali 10.

V naših varnostnih listih smo zato kemikalije s plameniščem med 60 °C in 100 °C, ki se ne mešajo z vodo, preventivno razvrstili v razred skladiščenja 3.

Še vedno pa obstajata stari merili za razvrščanje v razreda 3 in 10.

V prvega razvrščamo kemikalije, ki se ne mešajo z vodo in imajo plamenišče pod 60 °C.

V razred 10 spadajo kemikalije, ki se ne mešajo z vodo in imajo plamenišče nad 100 °C.

Druga sprememba se je zgodila pri razredu skladiščenja 5.1.

Po novem se kemikalije razvrščajo na podlagi razvrstitve in označitve v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP) in vsebnosti amonijevega nitrata. Po starem so se kemikalije v te razrede razvrščale na podlagi seznama, objavljenega s strani URSK.

In tretja sprememba je definiranje skupnega skladiščenja kemikalij oz. nova tabela za skupno skladiščenje (pravilnik, Priloga 2)

Po starem pravilniku je bilo npr. skupno skladiščenje aerosolov (2B) in vnetljivih kemikalij (3A, 3B) omejeno oz. ni bilo dovoljeno. Po novem pravilniku pa je skupno skladiščenje aerosolov (2B) in vnetljivih kemikalij (3) dovoljeno.

Skupno skladiščenje je glede na pravila skupnega skladiščenja (pravilnik, Priloga 2) dovoljeno npr. za naslednje razrede skladiščenja: 2B, 3, 6.1A, 8A, 8B, 10, 12, 13.

Če se vse to zdi nerazumljivo, je sedaj čas za »sladkorček«.

Na podlagi razvrstitve oz. označitve po Uredbi 1272/2008 (CLP) oz. Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) smo za vas pripravili tabelo, ki vam bo olajšala razvrščanje kemikalij po razredih skladiščenja.

Tabelo lahko odprete in jo shranite tukaj.

Kot običajno, javite prosim, ali vam ta tabela pride prav.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 19. Jun 2018

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.