Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Tole je tretji in hkrati zadnji prispevek na temo splošnih navodil za skladiščenje kemikalij.

Ostale so nam še štiri točke:

8. Osebna varovalna oprema

Pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami je treba upoštevati navodila za varno delo – še posebej navodila za osebno varovalno opremo. Osebam, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, je treba zagotoviti osebno varovalno opremo in opremo za prvo pomoč.

V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo (opremljeno z ročno prho). To ne velja za trgovine, kjer se blago skladišči na prodajnih policah.

9. Označevanje pri pretakanju

Kemikalije morajo biti vedno zapakirane v originalni embalaži.

Če je nevarne kemikalije zaradi kateregakoli razloga treba pretočiti, morate najprej določiti ustrezen prostor, ki ne sme biti v skladišču nevarnih kemikalij.

Nato je treba ustrezno označiti vsebino (na novo embalažo je treba prepisati vsaj osnovne podatke o kemikaliji: trgovsko ime, piktograme, opozorilno besedo, H- in P-stavke).

10. Odstranjevanje odpadkov in odpadne embalaže

Zagotoviti je treba tudi varno ravnanje z že izpraznjeno embalažo, saj lahko tudi ta predstavlja nevarnost za delavce (npr. vnetljivo, eksplozivno).

S prazno embalažo in z odpadki  je treba ravnati v skladu z veljavnimi predpisi – oddati jih je treba pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov oz. odpadne embalaže. Pred tem jih je treba označiti v skladu z Uredbo o odpadkih ter predpisih, ki urejajo področje prevoza nevarnega blaga (ADR).

11. Označevanje odpadkov

Kot sem omenila že zgoraj, je odpadke treba označiti v skladu z Uredbo o odpadkih ter predpisih, ki urejajo področje prevoza nevarnega blaga. Prav tako mora biti označena tudi neočiščena embalaža, v kateri je bila nevarna kemikalija – z embalaže ne smemo odstraniti etikete.

Tako, sedaj smo pregledali in opisali vseh enajst točk, ki zadevajo shranjevanje nevarnih kemikalij.

Če bi radi imeli vse te točke zbrane v enem dokumentu, ga dobite tukaj.

Kot vedno vas prosim, da te prispevke delite z vsemi, za katere verjamete, da jim pridejo prav.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 14. Jun 2018

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.