Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Tudi pri skladiščenju – kot pri mnogih stvareh v življenju – obstajata dve temeljni pravili, ki ju je dobro poznati tudi,  »če vas zbudijo sredi noči«.

Prvič, pri skladiščenju in ravnanju z nevarnimi kemikalijami morate upoštevati vsa opozorila in navodila:

 • napisana na embalaži (etiketi) in
 • pridobljena s strani dobavitelja kemikalije.

In drugič, osebje, ki pri delu prihaja v neposreden stik z nevarnimi kemikalijami, mora biti usposobljeno za varno ravnanje s kemikalijami po predpisih, ki se nanašajo na varstvo pri delu.

Sedaj, ko sem vam povedala, kaj morate vedeti tudi sredi noči, se lahko posvetimo samim navodilom za skladiščenje.

Pri teh navodilih ni upoštevan samo nov Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. V njih  smo zajeli tudi predpise, ki urejajo gradnjo objektov, varstvo okolja, upravljanje voda, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pri delu, ter predpise o protieksplozijski zaščiti in požarni varnosti.

Vseh navodil je 11, vendar vam zaradi obljube – da bodo emaili kratki in berljivi – ne bom poslala vseh enajst naenkrat. Danes najprej o prvih treh:

1. Evidenca kemikalij

Skladišče mora voditi ažurno evidenco kemikalij. Obenem mora imeti skladišče tudi shemo razporeditve kemikalij, prav tako pa je treba izvajati redne kontrole stanja kemikalij in njihove embalaže.

Ta ukrep je pomemben predvsem zato, ker se embalaža lahko poškoduje. To pa pomeni potencialno nevarnost za razlitje ali razsutje vsebine. Le-to je potrebno nemudoma sanirati. Za vse nevarne kemikalije morajo biti na voljo tudi varnostni listi.

2. Zagotavljanje dobrega prezračevanja

Hlapi nekaterih kemikalij so težji od zraka in se akumulirajo pri tleh. Spet pri drugih kemikalijah so hlapi lažji od zraka in se akumulirajo pod stropom.

Če se različne kemikalije skladiščijo v istem prostoru, je priporočljivo zagotoviti kombinacijo več prezračevalnih sistemov, kot npr.:

 • splošno prezračevanje,
 • odsesavanje iz spodnjih delov prostora,
 • odsesavanje iz zgornjih delov prostora.

S tem preprečimo akumulacijo hlapov in tudi nastajanje eksplozijskih zmesi hlapi-zrak.

3. Protipožarni ukrepi

Preprečiti je treba prisotnost vseh virov vžiga, kot so:

 • električne priprave (električno nastajanje isker),
 • odprt plamen,
 • vire toplote in iskre (mehansko in električno nastajanje isker).

Prepovedano je uporabljati orodja in naprave, ki povzročajo iskre. Strogo prepovedano je kajenje in varjenje. Preprečiti je treba tudi nastanek statične elektrike. Zaradi navedenega je treba uporabljati le ozemljene in zaprte aparature.

Objekti, kjer se skladiščijo zelo lahko vnetljive in lahko vnetljive kemikalije, morajo biti zgrajeni v protipožarni izvedbi.

Upoštevati je treba Požarne smernice, ki med drugim definirajo prezračevanje, varnostne razdalje, požarne sektorje, javljalnike požara, sisteme za samodejno gašenje ...

Tla delovnih prostorov morajo biti odporna na topila. Izdelana morajo biti iz materialov, ki so nezahtevna za čiščenje in izpiranje.

Vsebniki (kontejnerji, sodi, steklenice, posode) z zelo lahko, lahko vnetljivimi in vnetljivimi kemikalijami morajo biti neprepustno zaprti in shranjeni v dobro prezračevanem in hladnem prostoru.

Vnetljive kemikalije moramo skladiščiti ločeno od gorljivih materialov (npr. papir, les, volna ipd.).

To so torej prva tri navodila, ki jih je dobro preveriti pri pregledu skladišča.

Kmalu sledijo še ostala navodila.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 08. Jun 2018

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.