Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (v nadaljevanju Pravilnik) pravi, da je ločeno skladiščenje nevarnih kemikalij skladiščenje na različnih odsekih skladišča.

En »odsek« je pri tem definiran kot del skladišča:

 • v stavbah; požarno ločeno od ostalih prostorov, v skladu z zahtevami iz 10. člena tega pravilnika;
 • na prostem; ločeno in urejeno, v skladu z zahtevami iz 10. člena tega pravilnika.

Pri tem 10. člen pravi, da je treba v skladiščih »poleg predpisov, ki urejajo gradnjo objektov, varstvo okolja, upravljanje voda, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pri delu ter predpisov o protieksplozijski zaščiti in požarni varnosti, upoštevati še naslednje:

 • skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se hranijo tekoče kemikalije,
 • tla morajo biti nepropustna,
 • skladišče mora biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
 • omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.«

Če so zgornje zahteve precej jasne in nedvoumne, pa se več vprašanj pojavlja v zvezi s skladiščenjem na enem odseku. Eno najpogostejših je, ali je mogoče skladiščiti različne nevarne kemikalije na istem odseku?

Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, je potrebno kemikalije najprej razvrstiti v skladiščne razrede.

Razred skladiščenja pomeni razvrstitev kemikalij ali drugega blaga na podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje.

Da bi lažje določili, v kateri razred skladiščenja spadajo vaše kemikalije, smo pripravili preglednico, s katero si lahko pomagate. Dostopna je na tej povezavi.

Pravila za skupno skladiščenje posameznih razredov skladiščenja so določena v Prilogi 2 zgoraj omenjenega Pravilnika.

V primeru skladiščenja v količinah, ki ne presegajo količin, določenih v Pravilniku v Prilogi 3, je mogoče te kemikalije oziroma drugo blago skladiščiti le s pregrado.

»Skladiščenje s pregrado« dovoljuje skladiščenje na istem skladiščnem odseku, pri čemer so skladiščeni proizvodi požarno ločeni v skladu z zahtevami iz 10. člena tega pravilnika, oziroma so shranjeni v ognjevarnih omarah.

V skladiščih z zmogljivostjo nad 5 ton se lahko kot pregrade za preprečevanje požara uporabljajo kemikalije in blago iz razredov skladiščenja 12 in 13.

Skladišče z zmogljivostjo do 5 ton se lahko do njegove polne zmogljivosti dopolni s kemikalijami iz razredov skladiščenja 3, 8, 10, 11, 12 in 13. Pri tem se kemikalije in proizvodi iz razredov skladiščenja 12 in 13 lahko uporabljajo kot pregrade za preprečevanje požara.

Naj bo za danes dovolj tehničnega žargona. Upam, da je celoten prispevek kljub temu še vedno razumljiv in uporaben.

Vsekakor bom vesela kakršne koli povratne informacije – tako v zvezi z zapisanim kot v zvezi z uporabo zgoraj omenjene preglednice.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 05. Jun 2018

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.