Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

21. aprila 2018 je stopil v veljavo novi Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 23/2018), ki vpliva na vse, ki skladiščite nevarne kemikalije.

Vsi proizvajalci, distributerji in prodajalci nevarnih kemikalij, ki le-te skladiščite, morate skladiščenje urediti skladno z omenjenim pravilnikom.

Najpomembnejša sprememba v primerjavi s prejšnjo verzijo pravilnika je ta, da razred skladiščenja 3B ne obstaja več. Spremenil se je tudi sistem razvrščanja za razrede 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C.

Na splošno pa sistem razvrščanja v razrede ne temelji več na Direktivi DPD 1999/45/ES, ampak samo še na Uredbi št. 1272/2008 (v nadaljevanju CLP) in Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (v nadaljevanju ADR).

Da bi vam čim bolj olajšali delo, smo za vas pripravili nekaj praktičnih smernic, ki vam bodo olajšale izpolnjevanje vaših zakonskih obveznosti.

Ker je pravilnik izredno skop in nedovršen, smo poskušali poleg določil pravilnika vključiti tudi najnujnejše zahteve, ki izhajajo iz določil varstva pri delu in požarnega varstva.

V nadaljevanju povzemamo 10 za vas bistvenih zahtev Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. Ob tem smo na osnovi izkušenj, tolmačenja pravilnika in pravil dobre prakse s poševno pisavo (ang. Italics)  ob posameznih točkah zapisali tudi ukrepe, ki zadovoljivo rešujejo omenjene zahteve.

Zahteve Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih

 1. Omogočen mora biti klic v sili in na vidnem mestu navedene telefonske številke za klic v sili;
  Ker ima večina zaposlenih svoje mobilne telefone, inšpektorji zahtevajo le izobešanje telefonskih številk za klic v sili (npr. 112). 

 1. Zaposlenim mora biti na voljo osebna varovalna oprema, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu;
  Zaposlenim morajo biti na voljo rokavice, zaščitna očala in obleka, kot je to predpisano v varnostnih listih kemikalij, ki jih skladiščite. Ta določba  ne velja za trgovine, kjer se blago skladišči na prodajnih policah. 

 1. V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke (H290, H314, H318) kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje (H300, H301H310, H311H330, H331, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372), mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho;
  Zaposlenim mora biti omogočeno, da nevarno kemikalijo čim hitreje sperejo pod tekočo vodo s prizadetih delov telesa ter s tem preprečijo dolgotrajne posledice na njihovo zdravje. Montaža tuša je lahko enostavna (montaža na obstoječo pipo). 

 1. Omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.
  Police, omare, vitrine, delovne površine in druga oprema morajo biti iz odpornih in inertnih materialov (npr. kovina), ki ne vpijajo kemikalij in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.

 1. Tla morajo biti nepropustna.
  Tla morajo biti izdelana iz materialov, ki ne prepuščajo kemikalij (epoksi premazi, ploščice z neprepustnimi fugami, neprepusten beton…). 

 1. Skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo.
  Če se v skladišču nahajajo kanalizacijski pokrovi, jih je potrebno zatesniti. 

 1. Skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se hranijo tekoče kemikalije.
  Zagotoviti morate, da razlita kemikalija ne more pronicati v tla ali odteči v kanalizacijo. To lahko zagotovite z lovilnimi posodami, ki jih namestite pod skladiščne regale oz. pod mesta, nad katerimi se skladiščijo tekoče nevarne kemikalije. Skladišče pa je lahko že zgrajeno tako, da učinkuje kot lovilni bazen (razlita tekočina se »ujame« v skladišču). Če je npr. največja embalažna enota, ki jo skladiščite v vašem skladišču, 200 L sod, morate zagotoviti, da skladišče oz. lovilne posode zadržijo 400 L tekočine. 

 1. V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi posebna posoda za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
  Kot absorbcijsko sredstvo ni primerno uporabljati žaganja ali papir. 

 1. Če je v skladišču predviden delovni prostor za administrativna dela, mora biti fizično ločen in ustrezno prezračen v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
  Prostor za administrativna dela mora biti ustrezno prezračen in osvetljen. 

 1. V skladišču je dovoljeno izključno skladiščenje, ne pa proizvodnja (npr. pretakanje iz večjih embalažnih enot v manjše) ali uporaba kemikalij.
  Za pretakanje kemikalij je potrebno določiti poseben prostor, ki je ločen od skladišča. 

Sporočite prosim, kako vi rešujete omenjene zahteve in ali vam naši predlogi pridejo prav.

Če pa se vam pojavi še kakšno vprašanje, mi ga prosim pošljite.

Z veseljem vam bomo prisluhnili.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 29. May 2018

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.