Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Na zadnjem BENS srečanju smo veliko govorili tudi o skladiščenju.

Zato obstajata dva tehtna razloga.

Prvi razlog je predstavitev novega pravilnika o skladiščenju, ki ga je izdal Urad RS za kemikalije.

Glavni namen priprave tega pravilnika (uradni naziv »Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij«) je bila uskladitev z Uredbo 1272/2006 (CLP) o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Kako jim je to uspelo?

Kot običajno je težko zadostiti vsem – tukaj so zgolj tri kratke, a pomembne ugotovitve, ki vas utegnejo zanimati:

 • skladiščni razredi v novem osnutku pravilnika povečini ustrezajo določenim razredom nevarnosti po CLP. Iz tega stališča bo to uporabnikom močno olajšalo razvrščanje kemikalij v skladiščne razrede.
 • na drugi strani pa še vedno pogrešamo jasne definicije pojmov, ki bi omogočale lažje izvajanje določb v vsakdanji praksi. Naj omenim samo dve pomankljivi definiciji - recimo ni jasno zapisano kaj je odsek skladišča ali kaj je skladiščenje s pregrado.
 • se pa v osnutku novega pravilnika ohranjajo osnovne zahteve glede tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za varovanje zdravja delavcev in zadrževanje razlitih kemikalij ob nesrečah.

In kaj je drugi razlog, da smo temo uvrstili na BENS srečanje?

Gre še za eno uredbo, ki posega na področje skladiščenja.

To je Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Le-ta določa:

 • zahteve glede posod, opreme in obratovanja skladišč nevarnih tekočin. (Zato je v tem dokumentu največji poudarek na zagotavljanju ustreznih ukrepov za preprečevanje izlitja nevarnih tekočin v okolje.)  
 • tudi prijavo, vodenje evidenc in nadzor s strani akreditiranih oseb.

Še več in bolj podrobno o tem kaj prinašata pravilnik in uredba  pa v priloženi 50 stranski prezentaciji.

Veselo branje vam želim. 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 04. Dec 2017

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.