Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Koji podaci o hemikalijama su dostupni javnosti?

Zaštita podataka možda nikada nije bila aktuelnija. U svim oblastima nam je važno da znamo da su naši podaci koje dijelimo sa drugim ljudima, portalima, servisima, pa i nadležni organima sigurni.

Tako je i sa hemikalijama. Proizvođači su posebno osjetljivi na podatke o formulacijama hemijskih proizvoda. I to je opravdano. Zato je propisima o hemikalijama detaljno propisana dostupnost podataka.

Pogledajmo šta o dostupnosti podataka kažu propisi o hemikalijama u Bosni i Hercegovini.

Odredbe koje regulišu ova pitanja su identične u Zakonu o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o hemikalijama Republike Srpske. I usklađene su sa propisima Evropske unije.

Podatke o hemikalijama proizvođači ili uvoznici hemikalija dostavljaju nadležnom organu u postupku upisa hemikalija u Inventar hemikalija. Neki od dostavljenih podataka moraju biti dostupni javnosti, a neki ne smiju biti dostupni javnosti.

Podaci koji su obavezno dostupni javnosti su:

 • hemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi za opasnu supstancu i opasnu supstancu sadržanu u smješi ili proizvodu,
 • trgovački naziv hemikalije,
 • klasifikacija i obilježavanje hemikalije,
 • podaci o fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije,
 • rezultati toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja,
 • DNEL i PNEC vrijednosti,
 • uputstvo za bezbjedno rukovanje,
 • analitičke metode za identifikaciju opasne supstance u slučaju njenog ispuštanja u životnu sredinu i za određivanje direktne izloženosti ljudi.

Podaci koji ne smiju biti dostupni javnosti zbog zaštite komercijalnih interesa vlasnika podataka su:

 • podaci o tačnom sastavu smješe,
 • precizni podaci o namjeni i načinu primjene supstance,
 • precizni podaci o količinama hemikalije proizvedene i stavljene na tržište,
 • odnos između proizvođača ili uvoznika i njihovih distributera i daljih korisnika.

Ove podatke nadležni organ čuva kao poslovnu tajnu. Međutim, ukoliko nadležni organ procijeni da je to neophodno u cilju zaštite ljudi i životne sredine, i ovi podaci mogu postati javno dostupni.

Takođe, proizvođač ili uvoznik hemikalija mogu zatražiti da se i drugi podaci označe kao povjerljivi. Tada je potrebno obrazložiti zašto bi javno objavljivanje tih podataka prouzrokovalo štetu vlasniku podataka. U ovom slučaju nadležni organ procjenjuje da li je takav zahtjev opravdan.

Odredbe o zaštiti određenih podataka o hemikalijama pokušavaju pomiriti komercijalne interese kompanija i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Zato podaci koji su neophodni za pravilnu upotrebu hemikalija i preduzimanje adekvatnih mjera predostrožnosti ne mogu biti zaštićeni, odnosno moraju biti dostupni javnosti. Takvi su podaci o klasifikaciji i obilježavanju hemikalija.

Da li ste do sada imali problema sa pribavljanjem podataka koji se smatraju poslovnom tajnom? Ako ste zbog toga naišli na problem prilikom upisa hemikalija u Inventar hemikalija, možda možemo da pomognemo. Javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Andrea Piacquadio on Pexel


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 10. May 2024

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.