Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Liste aktivnih supstanci u biocidima – koje postoje i šta u stvari znače?

Ovih dana primijetila sam veći broj novinskih članaka o toplomjerima koji sadrže živu.

Svi ti članci govore o tome kako građani pokušavaju da nabave ovakve toplomjere iako više nisu dostupni na tržištu. Pretpostavlja se da su uzrok tome sentimentalni razlozi – navikli su da ih koriste i imaju povjerenje u njihovu preciznost.

Ovo je dobra prilika da pogledamo kakvo je stanje propisima koji zabranjuju upotrebu žive u Bosni i Hercegovini.

Sada već znate da ograničenja i zabrane proizvodnje, prometa i upotrebe nekih hemikalija regulišu propisi o hemikalijama. Tako je i sa živom.

U Republici Srpskoj, zabrana upotrebe žive usvojena je 2010. godine tadašnjim pravilnikom o ograničenjima i zabranama hemikalija. Pravilnik je u narednim godinama više puta ažuriran, pa je trenutno važeći Pravilnik o ograničenjima i zabranama hemikalija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/19).

Ova zabrana utvrđena je na osnovu zabrane koja je propisana u Evropskoj uniji REACH uredbom – ključnim propisom EU o hemikalijama.

Prema definisanom ograničenju, na tržište se ne mogu stavljati mjerni instrumenti koji sadrže živu a koji su namijenjeni za opštu upotrebu. U takve uređaje spadaju toplomjeri, ali i drugi termometri, manometri, barometri i sfigmomanometri – aparati za mjerenje pritiska.

Ograničenje dalje definiše dodatne rokove ali i izuzetke za pojedine vrste uređaja.

Zabrana se ne primjenjuje na one uređaje koji su bili na tržištu prije njenog uvođenja. Za uređaje koji se smatraju medicinskim sredstvima definisano je da će rok za povlačenje sa tržišta utvrditi organ nadležan za medicinska sredstva.

Kako ekvivalentan propis ne postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje uređaja koji sadrže živu nije detaljno regulisano. Novi Zakon o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine predviđa donošenje pravilnika koji će propisati ograničenja i zabrane za pojedine hemikalije, te se očekuju isti uslovi koji su već na snazi u Republici Srpskoj.

Fokusirajmo se sada na toplomjere. Kako se radi o medicinskim sredstvima, njihovo stavljanje na tržište je posebno regulisano. Prije stavljanja na tržište potrebno ih je upisati u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Prateći dešavanja u EU zakonodavstvu, Agencija je usvojila odluku u skladu sa kojom je do 2012. godine bilo potrebno sa tržišta povući medicinska sredstva koja sadrže živu. Odluka se odnosila na uređaje namijenjene za opštu upotrebu, uključujući i toplomjere.

Dakle, propisi postoje. Toplomjeri koji sadrže živu ne mogu se naći u legalnim putevima distribucije u Bosni i Hercegovini. Nelegalni promet treba da bude predmet inspekcijske kontrole i propisanih kazni.

Zato kada sljedeći put krenetu u nabavku toplomjera, razmislite o ovome. Prvo, važno je da se toplomjer kao medicinsko sredstvo kupuje u apoteci, a ne na internetu ili na pijaci. Na ovaj način bićete sigurni da ste kupili uređaj koji je adekvatan i koji je na tržište stigao u redovnoj proceduri u skladu sa zakonom.

Drugo, ukoliko još uvijek u domaćinstvu imate stari toplomjer sa živom, možete bez straha da ga koristite dok god je ispravan i bez oštećenja. Ali kada je vrijeme da ga bacite, nemojte ga baciti u kućno smeće. Raspitajte se da li u vašem okruženju postoji tačka na kojoj biste ga mogli predati licu ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada.

Ako imate pitanja i o drugim zabranjenim ili strogo ograničenim hemikalijama, pišete mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor slike Polina Tankilevitch od Pexels


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 13. Mar 2023

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.